OGP – Research Danmark (første handlingsplan)

header_logo

Jeg er færdig med den danske uafhængige afrapportering af Open Government Partnership (OGP). Læs min kommentar om handlingsplanen her. Link til hele rapporten finder du nedenfor.

Evalueringsmetoden til den uafhængige rapport er skitseret under Independent Reporting Mechanism. Rapporten udarbejdes under supervision af Open Government Partnership og efterses af de internationale ekspertpanel.

Den første rapport er blevet peer-reviewet af Gerardo L. Munck.

Dokumenter/links:

Opdateret april 2014